Jak otrzymać PKK (profil kandydata na kierowcę) w czasach koronawirusa?

Przez internet

 1. Wchodzimy na https://www.esp.pwpw.pl i zakładamy konto w Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca
 2. Logujemy się i klikamy w odnośnik „Złóż nowy wniosek”.
  1. Pierwszymi krokami w kreatorze są: wybranie urzędu, do którego ma zostać wysłany wniosek i rodzaju sprawy, której będzie dotyczył.
  2. W kolejnym kroku należy zweryfikować poprawność danych osobowych, które zostaną zawarte we wniosku. Po weryfikacji danych następuje kilku etapowe podawanie danych i dodawanie załączników, które są specyficzne dla wybranego rodzaju sprawy.
  3. W ostatnim kroku jest możliwe wyświetlenie podglądu wniosku i załączników, do niego dołączonych oraz podpisanie wniosku przy użyciu podpisu kwalifikowanego.
  4. Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wysłaniem.

Wniosek możemy podpisać:

– Podpisem kwalifikowany jeśli posiadamy

– profilem zaufanym ePuap. ePuap możemy założyć nie wychodząc z domu np. przez stronę swojego banku lub przez www.epuap.gov.pl

Sprawdź jak założyć profil zaufany https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 1. Należy pamiętać, że do wniosku załączyć musimy:
  1. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem danej kategorii
  2. skan zdjęcia (do prawa jazdy)
 2. Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą PiK zalecane są poniższe parametry:

Zalecane parametry dla zdjęcia:
• Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie
• Przestrzeń barw: sRGB
• Głębia kolorów: 24 bity
• Rozdzielczość zdjęcia: 480×615 pikseli
• Rozmiar pliku nie większy niż 100KB.
• Kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.

Zalecane parametry dla pozostałych załączników:
• Skan w formacie JPEG.
– Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.
– Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100
• Załącznik w formacie PDF
– Rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu pdf

Osobiście w urzędzie

1. Udajemy się do właściwego względem zameldowania/zamieszkania urzędu (wydział komunikacji) z:

– zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem danej kategorii

– jednym zdjęciem (do prawa jazdy)

2. Czekamy na PKK (w wielu urzędach otrzymujemy je elektronicznie na skrzynkę pocztowa).