REGULAMIN

kursu prowadzonego przez OSK Motorista (obowiązuje od 01.03.2013)

1. Każdy, chcąc uczestniczyć w kursie prawa jazdy, jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i dostarczenia nr PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).

2. Szkolenie obejmuje:

    kat. A, A1, A2, AM: 30 godzin lekcyjnych (45 min) szkolenia teoretycznego i 20 (10 dla AM) godzin zegarowych szkolenia praktycznego.

    kat. B: 30 godzin lekcyjnych (45 min) szkolenia teoretycznego i 30 godzin zegarowych szkolenia praktycznego;

    Kandydat na kierowcę, przystępując do zajęć praktycznych kat. A, A1, A2, AM powinien być ubrany w buty za kostkę, długie spodnie, kurtkę z długim rękawem, rękawiczki. OSK Motorista zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do zajęć kursanta nie spełniającego powyższych wymogów co do stroju. Kandydat na kierowcę ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przezx siebie ma mieniuszkoły oraz na mieniu osób trzecich, w szczególności w wyniku niezastosowania się do instrukcji i/lub poleceń instruktora. Jazdy praktyczne kategorii motocyklowych (A, A1, A2, AM) odbywają się na odpowiedzialność osoby szkolonej. Ośrodek szkolenia zaleca posiadanie ubezpieczenia NNW i zdrowotnego.

3. Szkolenia teoretyczne odbywają się w siedzibie OSK Motorista ul. Bolesławicka 22, Warszawa. Szkolenia praktyczne odbywają się na placu manewrowym (ul. Marywilska 44, przy Halach Targowych CH MARYWILSKA 44).

4. Uiszczenie pełnej opłaty (lub zaliczki na poczet kursu w wysokości 1000 zł) jest równoznaczne z wpisaniem kandydata na kierowcę do Książki Ewidencji Ośrodka OSK Motorista.

5. Całkowita kwota za kurs może być rozłożona na dwie raty. Osoby, które opłaciły kurs w pełnej kwocie do dnia jego rozpoczęcia, otrzymują gwarancję utrzymania ceny kursu przez 6 miesięcy. Jeżeli czas trwania szkolenia jest dłuższy, cena może ulec zmianie.

    I rata płatna podczas zapisywania się na kurs gotówką lub przelewem (zaliczka 1000 zł)

    II rata płatna przed rozpoczęciem części praktycznej

6. Karta przeprowadzonych zajęć jest dokumentem OSK Motorista i należy ją przechowywać starannie, a po zakończeniu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego podlega zwrotowi do Ośrodka.

7. Każdy uczestnik kursu może odwołać zajęcia praktyczne z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Niestawienie się na zajęcia lub przekazanie informacji w krótszym terminie spowoduje odnotowanie nieobecności.

8. W przypadku niewyjeżdżenia wszystkich zajęć praktycznych (wynikających, np. z nieobecności) kursant jest zobowiązany wykupić brakujące godziny jako jazdy doszkalające.

9. Opłacone jazdy doszkalające należy wyjeździć w okresie 3 miesięcy. Po tym terminie niezrealizowane jazdy przepadają.

10. Wpłata za kurs jest równoznaczna z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem.

11. Instruktor prowadzący bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy ustala sposób i tempo szkolenia, dostosowując do postępów kursanta.

12.Regulamin jest dostępny na stronie Ośrodka oraz wywieszony w biurze OSK Motorista.