Jak zdobyć prawo jazdy?

Najpierw udajesz się do lekarza uprawnionego do badań kierowców.

  • Badania lekarskie można wyrobić we własnym zakresie lub w CM na ul. Porajów 3a dr M. Strzępka.
  • Dla naszych kursantów promocyjna cena badania lekarskiego wynosi 170 zł, czyli oszczędzasz 30 zł w porównaniu z ceną „na mieście”.

Z orzeczeniem lekarskim oraz zdjęciem w formacie 3,5cm x 4,5cm (zdjęcie dowodowe) udajesz się do wydziału/referatu komunikacji urzędu gminy, w której jesteś zameldowany.

  • w wydziale/referacie komunikacji urzędnicy wygenerują Twój Profil Kandydata na Kierowcę tzw. Numer PKK. Numer ten jest niezbędny do finalizacji zapisu na kurs prawa jazdy oraz do przystąpienia do egzaminu. Jeżeli robisz na raz kategorię A i B to otrzymasz dwa różne Numery PKK. To bardzo ważne!!

Z orzeczeniem lekarskim i Numerem PKK wracasz do OSK Motorista.

  • dopełniamy reszty formalności kursowych.
  • Kurs prawa jazdy rozpoczynasz od części teoretycznej (30h interaktywnych wykładów x 45min), po zakończeniu części teoretycznej możesz przystąpić do szkolenia praktycznego (ilość godzin zależy od kategorii którą robisz.)
  • Po zakończeniu części teoretycznej i praktycznej podchodzisz do egzaminu wewnętrznego (teoria i praktyka)
  • Następnie po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego zapisujesz się na egzamin w WORD (ośrodek egzaminacyjny) i zdajesz egzamin.

Odbierasz prawo jazdy (w wydziale komunikacji / referacie komunikacji w miejscu zameldowania)